moja-rzeka.pl

Na początek

Strona, na której Państwa witamy, jest jednym z efektów IX Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, jaka miała miejsce w Gdańsku, Tczewie i Gdyni w czerwcu 2008 r. - owocem toczonych w jej trakcie kuluarowych rozmów, a zarazem próbą materializacji kolejnego spośród jakże licznych, dedykowanych rzekom pomysłów p. red. Jerzego Kułtuniaka.
W trakcie długotrwałego modelowania jej prototypu przetestowano wiele kierunków i opcji. Niniejsza, pierwsza upubliczniona wersja to propozycja dla wszystkich, którzy czują się emocjonalnie związani z konkretną rzeką bądź rzekami w ogóle - poprzez historię swego życia, pasję lub profesję.
Pragniemy, by strona ta pomogła stworzyć swego rodzaju wspólnotę, stając się forum wymiany informacji, wiedzy, opinii, przeżyć i refleksji dotyczących relacji człowiek-rzeka w czasie i przestrzeni. Chcielibyśmy upowszechniać wartościowe formy działań prowadzonych na rzecz rzek i nad nimi, w oparciu o rzeczne dziedzictwo, tak w obszarze przyrody, gospodarki i techniki, jak również historii, kultury, turystyki i rekreacji. Niech stanowi ona zachętę do aktywności poznawczej, ochroniarskiej i twórczej, do włączania się w przedsięwzięcia już realizowane i podejmowania nowych. W sposób szczególny będzie ogniskować się na osobistych związkach ludzi z rzekami i towarzyszących im emocjach. Podkreślać zamierzamy lokalny patriotyzm, entuzjazm działania pro publico bono, a także radość dzielenia się planami i dokonaniami, fascynacjami i wspomnieniami. Wyróżniać ją mają: estetyka formy, przejrzystość struktury i prostota nawigacji. Zaznaczyć też należy, że jest to przedsięwzięcie non-profit.
Wydaje się, że wśród wielu istniejących już rzecznych stron brak takiego ujęcia - życie pokaże, na ile jest potrzebne. Czy projekt się rozwinie i w jakim kierunku podąży, w dużej mierze zależeć będzie od zainteresowania i aktywności odwiedzających stronę Gości, którzy, jeśli tylko zechcą, mogą stać się również jej współtwórcami. Stąd nasza prośba o uwagi, opinie, propozycje, a także zaproszenie do podjęcia współpracy. O jej proponowanych zasadach piszemy w dziale "Kontakt". >>>

Wiktor Kowalczyk


foto: K. Kowalczyk

Czy znasz źródła swojej rzeki?

Pytanie o miejsce, z którego bierze ona początek to jedno z pierwszych, jakie można postawić rzece. Do źródeł rzek wędrowali nasi przodkowie. Idąc za ich przykładem wybraliśmy się i my - ku źródłom Wisły. Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z naszej wyprawy na Baranią Górę. >>>
W przygotowaniu tekst reportażu. Zachęcamy do odbywania podobnych podróży i dzielenia się wrażeniami. >>>


foto: K. Kowalczyk

Zdążyć przed unicestwieniem

W dobie szybko postępujących przemian gospodarczych i społecznych bezpowrotnej destrukcji ulegają pewne, niegdyś cenne obiekty i ich infrastruktura, zanikają umiejętności, tradycje, żargon. Dotyczy to także terenów nadrzecznych, związanych m.in. z żeglugą towarową, budownictwem wodnym, utrzymaniem rzek, stoczniami rzecznymi czy rybołówstwem. Przestrzenie te próbuje się obecnie rewitalizować, najczęściej w formie "nostalgicznych" produktów turystyczno-kulturalnych. Proces to pewnie nieunikniony. Jednak podchodząc do dziedzictwa w sposób utylitarny i zadowalając się jego naskórkową atrakcyjnością, nierzadko niszczy się je, przyczyniając się mimochodem do zacierania śladów przeszłości. Tym bardziej, zanim do unicestwienia tych wartości dojdzie, należałoby zadbać o ocalenie choćby ich reliktów, a przynajmniej wykonać możliwie wszechstronną dokumentację odchodzących w niebyt miejsc i zjawisk. Czy znane są Państwu takie przypadki? >>>


Rzeka w krajobrazach Twojego życia

Czy o jakiejś rzece możesz powiedzieć: "- To moja rzeka"? Może się nad nią urodziłaś, wychowałeś, może widziałaś ją ze swego okna, albo przez nią codziennie przechodzisz, nad nią pracujesz, a może zobaczyłeś ją jeden jedyny raz w życiu i się w niej zakochałeś? Co jej zawdzięczasz, jaką rolę odegrała w Twoim życiu? Podziel się swoimi refleksjami. >>>


Copyright © Wiktor Kowalczyk 2010 / Ostatnia aktualizacja: 14.01.2011